ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Ωρομίσθιο προσωπικό Π.Δ. 524/1980)

Κοζάνη 02/08/2018 Αρ. πρωτ.: 1552 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ.

Read more