ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2016 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Ωρομίσθιο προσωπικό με το Π.Δ. 524/1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2016 (ΩΔΕΙΟ,ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ,ΠΑΝΔΩΡΑ) ΤΕΛΙΚΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2016 (ΕΚΠΑΙΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2016 (ΕΚΠΑΙΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017)  

Read more