«Έγκριση πρακτικών, αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2015 – Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας ΙΔΟΧ με τους 1ους επιτυχόντες»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.4_2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΟΧ 3.2015 – 6Ν1ΘΟΚΨΕ-Ψ49 Ηλεκτρολόγοι: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read more