Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΛΑΣΣΑΝΕΙΩΝ.

Η διαδραστική αφήγηση του παραμυθιού της Πηνελόπης Δέλτα από την Αναστασία Τοπάλη στην αφήγηση και τον Ναούμ Γκλιάνα στη μουσική.
ΑΙΑΝΗ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ

ΠΕΤΡΑΝΑ

ΒΑΤΕΡΟ