ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Ωρομίσθιο προσωπικό Π.Δ. 524/1980)

Κοζάνη 02/08/2018
Αρ. πρωτ.: 1552

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης
Έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22414/22-05-2018 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο)» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1551/02-08-2018 (ΑΔΑ 72Ψ1ΟΨΚΕ-74Ε) προκήρυξη-ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (ΟΑΠΝ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, Εικαστικό & Φωτογραφικό Εργαστήρι μουσικών/εικαστικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έως 9 μήνες) για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2018-2019). Αναλυτικότερα:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ή ΤΕ (4 άτομα),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (5 άτομα),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (3 άτομα),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομα),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΠΟΕ- ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΠΕ ή ΤΕ (3 άτομα),
ΚΑΘΗΤΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ (τρομπέτα, κόρνο, τρομπόνι κλπ) ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΔΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΓΚΟΤΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ –ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (JAZZ) ΠΕ ή ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ (JAZZ) ΠΕ ή ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ ΠΕ ή ΤΕ (1 άτομο),
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (τούμπα, κόρνο κλπ) (1 άτομο)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (μπουζούκι, ταμπουράς κλπ) (1 άτομο)
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΖΩΦΡΑΦΙΚΗΣ) ΠΕ (4 άτομα),
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ) ΔΕ (1 άτομο),
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕ (1 άτομο),
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ (Ξυλογλυπτική) ΔΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (1 άτομο),
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΤΕ ή ΔΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ (2 άτομα)
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει εντός 6 ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κοζάνης, στα γραφεία του ΟΑΠΝ, Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, 50131 Κοζάνης από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00–13:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018 και την σχετική αίτηση και από την ηλεκτρονική σελίδα www.oapnkozanis.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΟΧ1-2018
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2018 (ΕΚΠΑΙΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019)