Λειτουργία

roloiΌλα τα μαθήματα αρχίζουν από την 1η Οκτωβρίου και τελειώνουν 31 Μαΐου. (διάρκεια εικαστικής χρονιάς 8 μήνες). 

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 7 και ο μέγιστος 15.

Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα για σύμπτυξη των τμημάτων κατά την διάρκεια της χρονιάς, σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθεί μειωθεί κάτω από το κατώτερο όριο. 

Τα τμήματα χωρίζονται σε κύκλους σπουδών ανάλογα με την ηλικία και μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου χορηγείται στους μαθητές βεβαίωση παρακολούθησης. 

Οι ημέρες των αργιών καθορίζονται με βάση τα όσα ισχύουν στην δημόσια εκπαίδευση. 
Οι εργασίες των μαθητών  παραμένουν στο εργαστήρι μέχρι τη λήξη της εικαστικής χρονιάς και επιστρέφονται μετά την ετήσια παρουσίαση-έκθεση.  

Τα βασικά υλικά

Τα βασικά υλικά στα παιδικά τμήματα προσφέρονται από το εργαστήρι και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί κάτι συμπληρωματικό. Στα τμήματα των ενηλίκων το μεγαλύτερο μέρος των υλικών καλύπτεται από τους μαθητές, λόγω του επαγγελματικού τους χαρακτήρα και της ατομικής τους χρήσης και αγοράζονται με την υπόδειξη του διδάσκοντα. Οι μαθητές είναι απαραίτητο να φορούν ρούχα εργασίας για να αποφύγουν ανεπιθύμητους ανεξίτηλους λεκέδες.

Αφήστε μια απάντηση