ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPESIAL OLYMPICS HELLAS & ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ