ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ