ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2021 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Ωρομίσθιο προσωπικό με το Π.Δ. 524/1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2021 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Ωρομίσθιο προσωπικό με το Π.Δ. 524/1980)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021 (ΕΚΠΑΙΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022) (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021

ΣΟΧ 1-2021

υπευθυνη δηλωση Ν.1599-86 Νο 1 (για γυναίκες)

υπευθυνη δηλωση Ν.1599-86 Νο 2 (για άνδρες)