Προκηρύξεις

Κοζάνη 02/08/2018 Αρ. πρωτ.: 1552 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22414/22-05-2018 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο)» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Την υπ’ αριθμ. πρωτ....