Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΑΠΝ 2017   Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο  έως και την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017. ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΟΑΠΝ 2017   Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο  έως και την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017. ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΠΝ 2017 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο  έως και την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017. ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                    Κοζάνη, 25/11/2015 ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                   Αρ. Πρωτ.: 1979 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  - ΝΕΟΛΑΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΥ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Π. ΜΕΛΑ & ΠΛ. ΑΥΛΙΩΤΗ                                       ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ. 50100                                                                            ΤΗΛ: 24610-29843, FAX: 24610-29163                                                 Email: [email protected]                                                         Πληροφορίες: Σγουροπούλου Στεργιανή   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                      ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο.Α.Π.Ν (10.775,00τ.μ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                    ...

Κοζάνη 25/9/2015             Κοζάνη 25/9/2015                                                                                          Αρ. πρωτ.: 1486   (0ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 2/2015 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης  Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κοζάνη, 30/07/2015 ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1207 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Π. ΜΕΛΑ & ΠΛ. ΑΥΛΙΩΤΗ ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ. 50100 ΤΗΛ: 24610-29843, FAX: 24610-29163 Email: [email protected] Πληροφορίες: Σγουροπούλου Στεργιανή Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν....