Δράσεις πολιτισμού

Δράσεις πολιτισμού

Αγαπητοί φίλοι,

Στο πλαίσιο μιας, όσο το δυνατόν, ολοκληρωμένης αποτύπωσης των δράσεων πολιτισμού, σας προσκαλούμε να προτείνετε δράσεις οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης και θα αφορούν στο εξάμηνο Νοέμβριος 2018-Μάιος 2019.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε την πρότασή σας μέχρι τις 7.11.2018.

Τις προτάσεις θα επεξεργαστεί η ομάδα πολιτισμού με υπεύθυνη την κ. Φωτεινή Διάφα, Διευθύντρια του ΟΑΠΝ και στελέχη υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Οι τελικές ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15.11.2018 μετά από συνεννόηση με όλους τους φορείς.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στο 2461029843.

Επιστολή προς συλλόγους – φόρμα