ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2019» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΠΝ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ”

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2019» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΠΝ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΧΗΤΙΚΑ