ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΥΠ.ΑΡ. ΣΟΧ 2/2021 Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ωρομίσθιο προσωπικό με το Π.Δ. 524/1980)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΥΠ.ΑΡ. ΣΟΧ 2/2021 Πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ωρομίσθιο προσωπικό με το Π.Δ. 524/1980)

6167ΟΚΨΕ-815 ΣΟΧ 2-2021 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2021 (επαναπροκήρυξη)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2021 (ΕΚΠΑΙΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022) επαναπροκήρυξη

υπευθυνη δηλωση Ν.1599-86 Νο 1 (για γυναίκες)

υπευθυνη δηλωση Ν.1599-86 Νο 2 (για άνδρες)