ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019(Αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη αποκριάς 2019)

ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019(Αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη αποκριάς 2019)

ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2019