“Μια κόκκινη κλωστή με πάει από το χωριό μου ως το σύμπαν” από την Γιάννα Γκουτζιαμάνη.