Μνήμες της Κοζάνης μέσα από τον Χρόνο

Μνήμες της Κοζάνης μέσα από τον Χρόνο

Η εφημερίδα Χρόνος-Κοζάνης και η ομάδα Κοζάνη: Μνήμες, Αναμνήσεις & Εικόνες – Kozani “ταξιδεύουν” το κοινό στην ιστορία της Κοζάνης.
Μέσα από φωτογραφίες του αρχείου του “Χρόνου” και του ιδρυτή του Νίκου Κωσταρέλλα, για πρώτη φορά ψηφιακά, για πρώτη φορά σε μια δημόσια εκδήλωση.
Στο πλευρό μας ο ΟΑΠΝ – Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης και η Musicart Kozani που θα επενδύσει μουσικά την εκδήλωση με μουσική που γράφτηκε ειδικά για την ημέρα από τον συνθέτη Χαρίσιο Γκατζόφλια.
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στις 18:30. Αίθουσα Τέχνης.