ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 2/2019 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 2/2019 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2019

ANAKOINΩΣΗ ΣOX 2_2019-6ΖΒΡΟΚΨΕ-ΘΧ2

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2019 (ΕΚΠΑΙΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020)