ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ 2/2019 (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ, ΠΑΝΔΩΡΑ )