ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Από τη Δευτέρα 5/10/2015 επαναλειτουργούν τα προγράμματα μαζικού Αθλητισμού Γυναικών στην πόλη της Κοζάνης. Στα παλιά προγράμματα Πιλάτες, Αερομπικ και Γιόγκα προστίθενται και ένα νέο : η Ζούμπα σε δυο ζώνες: 1) στο Γυμναστήριο της Σκρκας και 2) στο Γυμναστήριο του Βαλταδωρείου. Η  μηνιαία συνδρομή άθλησης των γυναικών παραμένει σταθερή στα 6 ευρώ για όλα τα προγράμματα. Αιτήσεις κατατίθενται στο ΔΑΚ τηλ: 24610 34311 και στο email: kozanidak @ yahoo.gr

ΩΡΕΣ&ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΕΡΟΜΠΙΚ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΡΚΑ

10:00-11:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΙΛΑΤΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΡΚΑ

19:00-20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΙΛΑΤΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

15:00-16:00

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΖΟΥΜΠΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00-20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00-22:00

ΖΟΥΜΠΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΡΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-16:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-16:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-16:00

ΓΙΟΓΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΛΙΠΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:15-17:15

ΤΕΤΑΡΤΗ 16:15-17:15

ΠΕΜΠΤΗ 15:15-16:15