ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 6.700,00€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 6.700,00€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔ. για ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 1ος-2ος 2020