ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2019» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΠΝ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2019» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΠΝ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ