ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»