Θερινό πρόγραμμα Λιαπείου Κολυμβητηρίου για το κοινό

Θερινό πρόγραμμα Λιαπείου Κολυμβητηρίου για το κοινό

Ενήλικες

Δευτέρα –Παρασκευή : 10:00 – 12:00

Δευτέρα & Τετάρτη απόγευμα : 21:00-22:30

Για τους ενήλικες απαραίτητα βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο και δερματολόγο

 

Ανήλικοι

Δευτέρα – Παρασκευή : 13:00 – 15:00

Σάββατο : 12:30 – 16:30

Για τους ανήλικους βεβαίωση από παιδίατρο.

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 35169/2021

ΦΕΚ 2366/Β/5-6-2021, Έκτακτα μέτρα προστασίας COVID-19

 

Προϋπόθεση χρήσης των κολυμβητηρίων από αθλούμενους πολίτες, είναι η διενέργεια εβδομαδιαίου τεστ αντιγόνου για COVID-19 (self test ή rapid test ή PCR)