ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

📢Ο Δήμος Κοζάνης και ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, εκκινούν μια προσπάθεια ενεργοποίησης των νέων της περιοχής για τη δημιουργία
✅«Συμβουλίου Νέων Δήμου Κοζάνης»
Λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές άλλων Δήμων και ειδικότερα την εμπειρία του Συμβουλίου Νέων του Δήμου Θέρμης (βασισμένο στα πρότυπα της σοσιοκρατίας), διοργανώνουν εναρκτήρια συνάντηση την
📅Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στις
🕕18:00 το απόγευμα, στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης «Κοβεντάρειο»,
καλώντας νέους ηλικίας από 17 έως 30 ετών.
✅Η συνάντηση είναι ανοιχτή για το ευρύτερο κοινό της περιοχής, με στόχο τη γνωριμία με τους νέους της περιοχής, την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση για τη δυνατότητα ανάπτυξης «Συμβουλίου Νέων στον Δήμο Κοζάνης».