Προκηρύξεις

Κοζάνη 02/08/2018 Αρ. πρωτ.: 1552 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22414/22-05-2018 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο)» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Την υπ’ αριθμ. πρωτ....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΑΠΝ 2017   Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο  έως και την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017. ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΟΑΠΝ 2017   Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο  έως και την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017. ...