Τμήματα και Σχολές

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ Δ.Ω.Κ.

Μουσικοκινητική αγωγή νηπίων
– Μουσική Προπαιδεία
– Προθεωρίας και Θεωρίας
– Σχολή Πιάνου
– Σχολή Κιθάρας
– Σχολή Εγχόρδων (Βιολί, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο)
– Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
– Σχολή Κρουστών
– Σχολή Πνευστών (Φλάουτο, Όμποε, Σαξόφωνο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα)
– Σχολή Μονωδίας
– Σχολή Ανώτερων θεωρητικών : Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Σύνθεσης
Επίσης λειτουργούν τμήματα:
– Προετοιμασίας υποψηφίων κλάδου μουσικολογίας
– Ακορντεόν
– Χορωδίας και Ορχήστρας
– Jazz οργάνου και Jazz αρμονίας.
– Ντραμς
– Εργαστήρι κρουστών για ενήλικες
– Τμήμα Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (Μπουζούκι)
– Τμήματα ενηλίκων
– Μικτή Δημοτική Χορωδία

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ειδικό μάθημα είναι το όργανο που ειδικεύεται ο σπουδαστής και στο οποίο με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών (συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών μαθημάτων) απονέμεται ο τίτλος Πτυχίο ή Δίπλωμα αντιστοίχως.

Χρόνος φοίτησης στα ειδικά μαθήματα (ανά έτη)

ΣΧΟΛΗ

Ή ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚ/ΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΤΗ
ΠΙΑΝΟ 2 ή 3 3 3 3 ή 4
ΚΙΘΑΡΑ 2 ή 3 3 3 3 ή 4
ΒΙΟΛΙ 2 ή 3 3 3 3 ή 4
ΒΙΟΛΕΝΤΣΕΛΟ 2 2 3 3 ή 4
ΦΛΑΟΥΤΟ 1 ή 2 2 ή 3 2 3
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 1 ή 2 2 ή 3 2 3
ΤΡΟΜΠΕΤΑ 1 ή 2 1 ή 2 2 3
ΚΡΟΥΣΤΑ 2 2 2 2 ή 3
ΜΟΝΩΔΙΑ 1 2 2 3
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 1 2 2 2 ή 3
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 5

Διάρκεια ατομικού μαθήματος ανά εβδομάδα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑ
40’ 40΄ 50΄ 100΄

Στα Ανώτερα Θεωρητικά υπάρχουν τα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας τα οποία επίσης με την ολοκλήρωση των σπουδών( συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών θεωρητικών) απονέμεται ο τίτλος του Πτυχίου.

Ειδικό αρμονίας

Οι σπουδαστές διδάσκονται την τέχνη την συγχορδιών και τη χρήση τους στη σύνθεση μουσικής. Για την εισαγωγή τους στη σχολή ειδικού αρμονίας οι σπουδαστές δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται το μήνα Οκτώβριο με επιτροπή που ορίζεται από ΥΠ.ΠΟ κατόπιν σχετικής αίτησης της διεύθυνσης του ωδείου. Το ειδικό μάθημα της αρμονίας προετοιμάζει τους υποψηφίους σπουδαστές για την εισαγωγή τους στα μουσικά πανεπιστήμια.

Αντίστιξη

Οι σπουδαστές διδάσκονται την τέχνη της σύνθεσης πολυφωνικών έργων για φωνητική και οργανική μουσική. Για την εγγραφή απαιτείται πτυχίο αρμονίας με ελάχιστο βαθμό ¨λίαν καλώς¨(7,5).

Φούγκα

Οι σπουδαστές διδάσκονται την τέχνη της φούγγας κορυφαίας μορφής πολυφωνικής σύνθεσης. Για την εγγραφή απαιτείται πτυχίο αντίστιξης με ελάχιστο βαθμό λίαν καλώς (7,5).

Διάρκεια ειδικών μαθημάτων ανωτέρων θεωρητικών

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 3 120΄ ΣΟΛΦΕΖ,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,ΠΙΑΝΟ, ΧΟΡΩΔΙΑ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΟ
ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ 2 120΄ ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ,ΠΙΑΝΟ
ΦΟΥΓΚΑ 2 120΄ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ,ΠΙΑΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα είναι αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των μουσικών γνώσεων των σπουδαστών στο εκάστοτε ειδικό μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ)
ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ 2 60΄
ΘΕΩΡΙΑ 3 1ο έτος 120΄, 2ο έτος 150΄ και 3ο έτος180΄
ΣΟΛΦΕΖ-ΝΤΙΚΤΕ 5 Τα 3 πρώτα έτη ενσωματώνονται στο μάθημα της θεωρίας, το 4ο και 5ο έχουν 180΄
ΥΠΟΧΡ.ΑΡΜΟΝΙΑΣ 3 120΄
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 60΄
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 1 60΄
ΧΟΡΩΔΙΑ 3 120΄
ΟΡΧΗΣΤΑ 6 120΄
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 3 45΄
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ 2 60΄
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 2 60΄
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ Από Ά Μέση(Υποχρεωτικό μάθημα για όλα τα όργανα εκτός πιάνου και κιθάρας καθώς και για τμήματα Ειδ.Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκα) 40΄

Υποχρεωτικά μαθήματα είναι αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των μουσικών γνώσεων των σπουδαστών στο εκάστοτε ειδικό μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ)
ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ 2 60΄
ΘΕΩΡΙΑ 3 1ο έτος 120΄, 2ο έτος 150΄ και 3ο έτος180΄
ΣΟΛΦΕΖ-ΝΤΙΚΤΕ 5 Τα 3 πρώτα έτη ενσωματώνονται στο μάθημα της θεωρίας, το 4ο και 5ο έχουν 180΄
ΥΠΟΧΡ.ΑΡΜΟΝΙΑΣ 3 120΄
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 60΄
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 1 60΄
ΧΟΡΩΔΙΑ 3 120΄
ΟΡΧΗΣΤΑ 6 120΄
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 3 45΄
ΠΡΙΜΑ ΒΙΣΤΑ 2 60΄
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 2 60΄
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ Από Ά Μέση(Υποχρεωτικό μάθημα για όλα τα όργανα εκτός πιάνου και κιθάρας καθώς και για τμήματα Ειδ.Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκα) 40΄

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Πιάνο: Θεωρία, Αρμονία – Σολφέζ, Ιστορία, Μορφολογία, Μουσική Δωματίου, Πρίμα Βίστα,  Πρακτίκο διδασκαλείο, Χορωδία.

Έγχορδα:  Θεωρία, Αρμονία – Σολφέζ, Ιστορία, Μορφολογία, Μουσική δωματίου, Χορωδία, Πρίμα Βίστα, Υποχρεωτικό πιάνο, Πρακτίκο διδασκαλείο, Χορωδία, Ορχήστρα.

Πνευστά: Θεωρία, Ιστορία, Μορφολογία, Μουσική Δωματίου, Ορχήστρα, Υποχρεωτικό πιάνο.

Κιθάρα:  Θεωρία, Αρμονία – Σολφέζ, Ιστορία, Μορφολογία, Μουσική δωματίου, Πρακτίκο διδασκαλείο.

Βυζαντινή: Θεωρία – Σολφέζ, Ιστορία βυζαντινής μουσικής, Υποχρεωτικό πιάνο.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις του Ωδείου χωρίζονται σε : Ετήσιες, Συμπληρωματικές, Προαγωγικές, Κατατακτήριες, Απολυτήριες.

1. Οι ετήσιες εξετάσεις διεξάγονται από 16 Μαΐου – 30 Ιουνίου. Μαθητές που δεν μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις οφείλουν να ενημερώσουν την διεύθυνση γραπτώς, πριν τις εξετάσεις υποβάλλεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις.

2. Συμπληρωματικές εξετάσεις διεξάγονται τον Σεπτέμβριο για τους μαθητές που δεν κατάφεραν να προβιβαστούν στα υποχρεωτικά μαθήματα.

3. Προαγωγικές εξετάσεις γίνονται τον Ιανουάριο και από 16 Μαΐου – 30 Ιουνίου για αλλαγή τάξεως και κατόπιν προτάσεως του καθηγητή τους.

4. Κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται στην αρχή του σχολικού έτους για μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Ωδείο πλην των αρχαρίων (συνήθως από άλλα ωδεία ή από ιδιαίτερα).

5. Απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος. Οι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν μέρος μόνο μετά από πρόταση του καθηγητή τους στη Διεύθυνση, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων. Επίσης ο μαθητής πρέπει να έχει τελειώσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της σχολής του πέντε μήνες πριν τις εξετάσεις για να μπορέσει να πάρει μέρος. Για το πτυχίο ή το Δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής και Ωδικής απαιτείται απολυτήριο λυκείου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η επίδοση των μαθητών στα μαθήματα βαθμολογείται με αριθμούς και ολογράφως, ως εξής:

Άριστα : 10 – 9.5
Λίαν καλώς : 9.49 – 7.50
Καλώς : 7.49 – 5.50
Σχεδόν καλώς : 5.49 – 5
Μετρίως : 4.99 – 3
Μετριώτατα : 2.99 – 1
Κακώς : 0

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η διάρκεια του σχολικού έτους είναι από 1 Οκτωβρίου έως 30 Ιουνίου.

Λειτουργία γραμματείας από τις 15.00 – 21.00, Δρίζειο Κτίριο (Δημοτικό Ωδείο) – Πληροφορίες στο τηλ. 2461034932
Διδακτικό προσωπικό