Τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Δεκτοί γίνονται μαθητές από 10 ετών

ΦΥΤΩΡΙΟ : Η χρονική διάρκεια του τμήματος είναι 1-2 έτη, κατά την διάρκεια της φοίτησης διδάσκονται οι βασικές γνώσεις μουσικής.

ΜΠΑΝΤΙΝΑ : Πρόκειται για μουσικό σύνολο που διδάσκεται και εκτελεί χαμηλού βαθμού δυσκολίας κομμάτια.

ΜΠΑΝΤΑ : Αποτελεί τον βασικό κορμό μουσικών, με προχωρημένες γνώσεις μουσικής, που λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και δημόσιες εκδηλώσεις.

ΟΡΓΑΝΑ ΜΠΑΝΤΑΣ

  • ΤΡΟΜΠΕΤΑ
  • ΤΡΟΜΠΟΝΙ
  • ΚΟΡΝΟ
  • ΤΟΥΜΠΑ
  • ΦΛΑΟΥΤΟ
  • ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ
  • ΚΡΟΥΣΤΑ
  • ΟΜΠΟΕ
Επικοινωνία