Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΑΠΝ)

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

(Βάσει των Α.Δ.Σ Κοζάνης και συγκεκριμένα : υπ.αρ. 414/18-9-2014 με θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας Κοζάνης» και τις τροποποιήσεις αυτής: (28/16-2-2015, 560/27-11-2015, 452/29-8-2016, 132/20-03-2017, 144/05-04-2017 και 749/27-11-2017) & το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΔΣ Πλειοψηφίας

Πρόεδρος Ιωαννίδης Παρασκευάς
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΞΙΔΑΣ

ΔΣ Πλειοψηφίας

Αντιπρόεδρος Σιώμος Νικόλαος
3 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΔΣ Πλειοψηφίας

Μέλη Ευθύμιος Ζαγάρας
4 ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΑΚΟΥ

ΔΣ Πλειοψηφίας

« Γεώργιος Βαλαής
5 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΣ Μειοψηφίας

« Κουϊμτζίδου Ελπίδα
6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΒΕΡΙΔΗΣ

ΔΣ Μειοψηφίας

« Κανάβας Βασίλειος
7 ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Δημότης

« Ρούσης Αριστοτέλης
8 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΝΙΡΤΖΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Χρήστης Υπηρεσιών

« Τζελαπτσή Άννα
9 ΑΡΗΣ ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δημότης

« Γούσια Ελένη
10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΝΟΣ

Δημότης

« Ευταλιδιτσίδης Δημήτριος
11 ΤΟΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

« Βόμβα Ιωάννα