Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΑΠΝ)

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

(Βάσει της Α.Δ.Σ Κοζάνης και συγκεκριμένα : υπ.αρ. 503/16-9-2019 με θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας Κοζάνης» & την υπ.αρ. 20/27-01-2020 τροποποίησή της καθώς και το υπ.αρ.πρωτ. 02/06-02-2020 έγγραφο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
1 ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος
2 ΜΑΓΓΙΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Αθανασιάδης Πέτρος
3 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη Φλώρος Μάρκος
4 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΝΟΥΛΑ

Δημοτικός Σύμβουλος

« Βεντούλη Σουλτάνα
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

« Αμανατίδου Παρθένα
6 ΦΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

« Αλεξανδρίδης Σάββας
7 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δημότισσα

« Λογοθέτη Γεωργία
8 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δημότης

« Παπαδημητρίου Φωτεινή
9 ΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημότης

« Χατζηγιαννάκης Αργύριος
10 ΔΙΑΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δημότισσα

« Αναστασοπούλου-Καζαντζίδου Σταυρούλα
11 ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

« Κουμπούρας Ιωάννης