Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΑΠΝ)

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

(Βάσει της Α.Δ.Σ Κοζάνης και συγκεκριμένα : υπ.αρ. 503/16-9-2019 Α.Δ.Α. Ψ6Κ2ΩΛΠ-32Π με θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας Κοζάνης» & των : υπ. αρ.20/27-01-2020 6ΝΝΒΩΛΠ-ΩΑΞ, υπ. αρ.153/17-05-2021  ΩΘΑ6ΩΛΠ –Δ3Ω και υπ. Αρ. 29/24-01-2022 Ο.Ε ΑΔΑ-92ΨΤΩΛΠ-Α7Μ, Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης καθώς και το υπ.αρ.πρωτ. 02/06-02-2020 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν.Κοζάνης) το Δ.Σ του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Κοζάνης είναι το εξής :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
1 Ζήσης  Μάρας –   Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος ΟΑΠΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ
2 Θεόδωρος Ταχτσίδης

Δημότης (με ανάλογη επαγγελματική-κοινωνική δράση)

Αντιπρόεδρος ΟΑΠΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3 Κων/νος  Κυριακίδης -Δημοτικός Σύμβουλος /επιστολή παραίτησης 20-02-2023 Μέλος ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
4 Παρθένα Τουμπουλίδου – Δημοτική Σύμβουλος « ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ
5 Παρθένα Αμανατίδου -Δημοτική Σύμβουλος « ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
6 Μιλτιάδης Μαγγιρίδης -Δημοτικός Σύμβουλος « ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
7 Γεώργιος  Φτάκας – Δημοτικός Σύμβουλος(μειοψηφίας) « ΣΑΒΒΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
8 Γεωργία  Λογοθέτη

Δημότισσα (με ανάλογη επαγγελματική-κοινωνική δράση)

« ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ
9 Σταυρούλα Αναστασοπούλου –Καζαντζίδου

Δημότισσα χρήστης των υπηρεσιών Ν.Π.

« ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΠΛΟΣΚΑΣ
10 Βασιλική Διάφα

Δημότισσα χρήστης των υπηρεσιών Ν.Π.

« ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ-ΤΣΙΑΓΙΑ
11 Βασίλειος Βακρατσάς

Εκπρόσωπος εργαζομένων

« ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ