Τμήματα

Λειτουργούν τμήματα:

1. Ψηφιακής φωτογραφίας
2. Ψηφιακής επεξεργασίας και Photoshop.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία και ιστορία της τέχνης της φωτογραφίας,  εισαγωγή στην ψηφιακή φωτογραφία, έμφαση στην καλλιτεχνική φωτογραφία, επεξεργασία και εκμάθηση του προγράμματος Photoshop.

Τα μαθήματα είναι δίωρα και πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνουν 30 Ιουνίου, οπότε γίνεται έκθεση φωτογραφίας και παρουσίασης του έργου των εκπαιδευόμενων και απονέμεται Βεβαίωση παρακολούθησης.

Καθηγητές