Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΤΗΛ. 2461029843

ΦΑΞ. 2461029163