Δίδακτρα

Οι σπουδαστές οφείλουν να εγγραφούν και να καταβάλουν το ποσό της εγγραφής τους πριν αρχίσουν να μαθήματά τους. Σπουδαστές που δεν έχουν εγγραφεί , δεν θα γίνονται δεκτοί για μαθήματα.

Κάθε εγγεγραμμένος σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει δίδακτρα για όλο το σχολικό έτος. Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται ανά μήνα. Στην περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των διδάκτρων γίνεται υπενθύμιση από την γραμματεία του Ωδείου. Μετά την προθεσμία που του δίνεται δεν έχει δικαίωμα παρακολούθησης στα μαθήματα.

Με την καταβολή των διδάκτρων εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Σπουδαστής που θέλει να διακόψει τη φοίτησή του πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην γραμματεία του ωδείου αλλιώς οι οικονομικές του υποχρεώσεις συνεχίζονται.

Οι σπουδαστές οφείλουν να καταβάλουν 20 ημέρες πριν από τις εξετάσεις τους τα εξέταστρα για Πτυχιακές, Διπλωματικές και κατατακτήριες εξετάσεις. Εξέταστρα για προαγωγικές, προόδου και ετήσιες εξετάσεις δεν θα υπάρχουν.

Εκπτώσεις:

  • Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων όλου του έτους: 10%
  • Σε σπουδαστή που παρακολουθεί δύο ειδικά μαθήματα : 15% στο δεύτερο κατά σειρά εγγραφής ειδικό.
  • Στο δεύτερο παιδί : 10%
  • Στους πολύτεκνους : 30%
  • Στους φοιτητές : 10%
  • Στους μαθητές που είναι μέλη της Φιλαρμονικής «Πανδώρα» η φοίτηση στο ίδιο όργανο: 50%
  • ΑΜΕΑ φοίτηση ΔΩΡΕΑΝ

Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη.

Επικοινωνία