Τμήματα

Κόσμημα

Στο τμήμα κοσμήματος λειτουργούν πρωινά και απογευματινά τμήματα τα οποία πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα έχουν διάρκεια ανάλογα με την ειδικότητα και απευθύνονται σε ενήλικες όλων των ηλικιών ,αρχάριους και προχωρημένους. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο εξοπλισμένο εικαστικό εργαστήρι όπου υπάρχουν και παρέχονται ορισμένα εξειδικευμένα εργαλεία .

Οι ειδικότητες που οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν είναι τρεις :

Βασικές Γνώσεις

Χωρίς να απαιτούνται κάποια εξειδικευμένα εργαλεία ο σπουδαστής μαθαίνει την επεξεργασία και μεταποίηση πρώτης ύλης, εφαρμογή διάφορων διακοσμητικών τεχνικών.
(Διάρκεια 2 ώρες εβδομαδιαίως )

Χειροποίητο Κόσμημα

Ο σπουδαστής αποκτά την ικανότητα να εκφράζει σχεδιαστικά τις ιδέες του δημιουργώντας πρωτότυπα σχέδια και μαθαίνει να εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πρωτότυπου κοσμήματος, ακόμη και σε ιδιαίτερα μικρή κλίμακα.
(Διάρκεια 3 ώρες εβδομαδιαίως )

Κόσμημα Παραγωγής

Ο σπουδαστής εξειδικεύεται στο χυτό παραγωγικό κόσμημα, αφού έχει εκπαιδευτεί στην κατασκευή κέρινου μοντέλου (μικρογλυπτική). Τελειώνοντας τα μαθήματα μπορεί άμεσα να απασχοληθεί σε διαδικασία μαζικής παραγωγής κοσμημάτων.
(Διάρκεια 3 ώρες εβδομαδιαίως )

Ζωγραφική

Τμήμα προπαιδείας
ηλικίας 4-5 ετών

Τα παιδιά εισάγονται στον συναρπαστικό κόσμο των εικαστικών  τεχνών μέσα από μια ποικιλία αισθητηριακών εμπειριών.

(Διάρκεια 2 ώρες/ εβδομαδιαίως)

Τμήμα Ζωγραφικής Παιδιών
ηλικίας 7- 9 ετών

Τα παιδιά γνωρίζουν βασικές τεχνικές και πτυχές των εικαστικών τεχνών. Ενθαρρύνονται στην έρευνα και στον πειραματισμό μέσα από διάφορες τεχνικές. (επαφή με διάφορα υλικά, κολλάζ, απλά τυπώματα κ.α.)
(Διάρκεια 2 ώρες/ εβδομαδιαίως)

Τμήμα Προεφηβικό
ηλικίας 10-12 ετών

Στο επίπεδο αυτό γίνεται αναλυτικότερη επεξεργασία των διαφόρων καλλιτεχνικών εμπειριών που προσφέρονται στα παιδιά και παρέχονται πιο σύνθετες γνώσεις σχετικά με διάφορα υλικά και τεχνικές.
(Διάρκεια 2 ώρες/ εβδομαδιαίως)

Τμήμα Εφηβικό
ηλικίας 13-17 ετών

Στο επίπεδο αυτό γίνεται σε βάθος ανάλυση και επεξεργασία των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών.
(Διάρκεια 2 ώρες/ εβδομαδιαίως)

Τμήμα Ζωγραφικής Ενηλίκων

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν συστηματικά και σε βάθος με την ζωγραφική. Διδάσκονται ελεύθερο σχέδιο και χρώμα μέσα από σπουδή σε νεκρές φύσεις, ενώ εξοικειώνονται με ένα πλήθος τεχνικών και υλικών(κάρβουνο, τέμπερες, ακουαρέλες, μελάνια).
(Διάρκεια 3 ώρες/εβδομαδιαίως)

Στο Εικαστικό Εργαστήρι λειτουργεί κάθε Σάββατο τμήμα προετοιμασίας για τις σχολές Καλών Τεχνών.

Χαρακτική

Η χαρακτική είναι η τέχνη της εγχάραξης, συνήθως μιας σκληρής επίπεδης επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία πάνω σε αυτή και στη συνέχεια αφού η επιφάνεια μελανωθεί έχουμε τα αντίτυπα στο χαρτί, δηλαδή τα χαρακτικά έργα. Απευθύνεται σε ενήλικες με βασικές γνώσεις στο σχέδιο. Διδάσκονται διάφορες τεχνικές και μεθόδους της χαρακτικής τέχνης.

Διδακτικό προσωπικό