Επικοινωνία

Λειτουργία γραμματείας από τις 15.00 – 21.00, Δρίζειο Κτίριο (Δημοτικό Ωδείο).

Πληροφορίες στο τηλ. 2461034932.

Φωτογραφικό υλικό