Κολύμβηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2019 – 2020

Γενική τιμή εισόδου: 25 ευρώ μηνιαίως για 12 επισκέψεις ή 3 ευρώ ανά επίσκεψη.

Στις ώρες του κοινού εντάσσονται και τα προγράμματα θεραπείας , αποθεραπείας και αποκατάστασης δημοτών συνοδεία ατομικού προπονητή (personaltraining).