Αερομπικ – Pilates

Αερομπικ

Αερομπικ

Γυμναστήριο Σκρ’κας (συμμετέχοντες 100)
Pilates

Pilates

Γυμναστήριο Σκρ’κας (συμμετέχοντες 150)