Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2461029843 ΦΑΞ 2461029163
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 2461034932
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2461024467
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΩΡΑ 2461029843 ΦΑΞ 2461029163
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2461024467
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2461034311