Προσκλήσεις Συνεδριάσεων ΔΣ

2023

1ΗΠρόσκληση 31_01_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

2ΗΠρόσκληση 09_02_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

3ΗΠρόσκληση 08_03_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ. Ψ.Υ

4ΗΠρόσκληση 21_03_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση 20_04_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση 20_04_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ 

Πρόσκληση 28_04_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

8ΗΠρόσκληση_26_05_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση 31_05_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

10ΗΠρόσκληση 14_07_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

 11ΗΠρόσκληση 19_07_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

12ΗΠρόσκληση 21_07_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ 

13ΗΠρόσκληση 10_08_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

14ΗΠρόσκληση 27_09_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

15ΗΠρόσκληση _ 06_10_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

16ΗΠρόσκληση  27_10_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

17ΗΠρόσκληση_ 17_11_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ 12_00 Ψ.Υ

18ΗΠρόσκληση _17_11_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ 13_00 Ψ.Υ

19Η Πρόσκληση -20_12_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

20ΗΠρόσκληση -29_12_2023Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

 

 


2022

Πρόσκληση 1Η_2022 Δ.Σ. ΟΑΠΝ

Πρόσκληση 2Η_2022 ΔΣ ΟΑΠΝ 

Πρόσκληση 3Η_2022ΔΣ ΟΑΠΝ 

Πρόσκληση 4Η_2022ΔΣ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση 5Η_2022ΔΣ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση 6Η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝτακτικη Ο_Ε_ Ψ.Υ

Πρόσκληση 7Η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση 8Η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ 

Πρόσκληση 9Η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση 10Η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση11Η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση12Η _2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση13Η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση14η _2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση15η _2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση16η _2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση17η _2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση18η _2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση19η Ο_Ε _2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση20η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

Πρόσκληση21η_2022Δ_Σ_ ΟΑΠΝ Ψ.Υ

 


2021

1Η_2021ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

2Η_2021ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

3Η_2021ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

4Η_2021ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

5Η_2021ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

6Η_2021 Ο.Ε ΠρόσκλησηςΔ.Σ. ΟΑΠΝ

7Η_2021ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

8Η_2021ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

9Η_2021ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

10Η_2021Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

11Η_2021Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

12Η_2021Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

13Η_2021Πρόσκληση Δ.Σ.ΟΑΠΝ

14Η_2021 Ο.Ε.ΠρόσκλησηςΔ.Σ_ ΟΑΠΝ

15Η_2021ΠρόσκλησηΔΣ ΟΑΠΝ 

16Η_2021ΠρόσκλησηΔΣ ΟΑΠΝ


2020

1Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

2Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

3Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

 4Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ 

5Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

6Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ 

7Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

8Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ ΟΑΠΝ  

9Η_2020Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

 10Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ.ΟΑΠΝ

10Η_2020ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΔ.Σ. ΟΑΠΝ

11Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

12Η 2020Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

13Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

14Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

15Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

16Η_2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

 17Η 2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

18Η 2020ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ


2019

1Η_2019Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

2H_2019Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

3Η_2019Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

4Η_2019O.E.Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

5H_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

6H_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

7Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

8Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

9Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

10Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

11Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

12Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

13Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

14Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

15Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

16Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

17Η_2019ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ


2018

1Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

2Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

3Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

4Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

5Η_2018ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

6Η_2018ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

7Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

8Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

9Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

10Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

11Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

12Η_2018ΠρόσκλησηΔ.Σ. ΟΑΠΝ

13Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ.ΟΑΠΝ

14Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

15Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ

16Η_2018Πρόσκληση Δ.Σ. ΟΑΠΝ


2017

1HέκτακτηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

2HτακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

3HτακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

4HέκτακτηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

5HέκτακτηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

6H έκτακτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

7ΗέκτακτηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

8ΗτακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

9ΗτακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

10ΗτακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

11ΗτακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

12Η τακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

13Η τακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

14Η τακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

15ΗτακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

16ΗέκτακτηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

17ΗτακτικήΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

18ΗέκτακτηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 


2016

1H_2016 SYNEDRIASH OAPN

2Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

3Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

4H_2016 SYNEDRIASH OAPN

5H_2016 SYNEDRIASH OAPN

6Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

7Η _2016 SYNEDRIASH OAPN

8Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

9Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

10Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

11Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

12H_2016 SYNEDRIASH OAPN

13Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

14Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

15Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

16H_2016 SYNEDRIASH OAPN

17H_2016 SYNEDRIASH OAPN

18H_2016 SYNEDRIASH OAPN

19Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

20Η_2016 SYNEDRIASH OAPN

21H_2016 SYNEDRIASH OAPN

22H_2016 SYNEDRIASH OAPN

23H_2016 SYNEDRIASH OAPN

24H_2016 SYNEDRIASH OAPN


2015

1HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

2HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

3HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

4HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

5HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

6HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

7HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

8HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

9HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

10HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015-Ο.Ε

11HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

12HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

13HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

14HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015

15HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΟΑΠΝ 2015


2014

 


2013

 


2012

 


2011

 


2010