Ο Φορέας

815/τ.β’/10-5-2011 ΦΕΚ

Επωνυμία: «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

Σκοπός: Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

Πολιτισμού και Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως(Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ’):

 • η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,
 • η λειτουργία μουσείου σύγχρονης τοπικής ιστορίας,
 • η λειτουργία πινακοθήκης,
 • η λειτουργία κινηματογράφου,
 • η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
 • η διοργάνωση λαογραφικών εκδηλώσεων,
 • η διοργάνωση της Κοζανίτικης αποκριάς,
 • η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών,
 • η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 • η ανάπτυξη του τουρισμού,
 • η λειτουργία ωδείου,
 • η λειτουργία φιλαρμονικής «Πανδώρα»,
 • η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
 • η λειτουργία εικαστικού, φωτογραφικού εργαστηρίου.

Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 περ 1 περιπτ στ’):

 • η λειτουργία αθλητικών κέντρων,
 • η λειτουργία γυμναστηρίων,
 • η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,
 • η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού,
 • η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.

Δυνατότητας υλοποίησης προγραμμάτων πολιτιστικών και άλλων δράσεων στον τομέα της νεολαίας.