Λαϊκό παραδοσιακό εργαστήρι Δ.Ω.Κ. , υπεύθυνος τμήματος – καθηγητής κ. Ισπόγλου Κώστας