ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Διδακτ. Έτους 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Διδακτ. Έτους 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΙΚAΣΤΙΚΟΥ – ΦΩΤΩΓΡΑΦΙΚΟΥ