Σειρά δράσεων συνεισφοράς από τη νεολαία της πόλης μας