Στιγμές από τον Λασσάνειο Δρόμο 2023. Τιμή για εμάς η μεγάλη σας συμμετοχή. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στη διεξαγωγή του.

Στιγμές από τον Λασσάνειο Δρόμο 2023. Τιμή για εμάς η μεγάλη σας συμμετοχή. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στη διεξαγωγή του.

https://www.facebook.com/oapnkozanis/videos/891388252496911