ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2020 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Ωρομίσθιο προσωπικό με το Π.Δ. 524/1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2020 Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Ωρομίσθιο προσωπικό με το Π.Δ. 524/1980)

Ω1ΚΝΟΚΨΕ-ΟΞ6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2020 αναλυτική (ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΩΚ. ΕΙΚ. ΦΩΤ. ΦΙΛΑΡΜ.)-1 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2020 (ΕΚΠΑΙΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021)

υπευθυνη δηλωση ν.1599-86 νο 2 (για άνδρες)

υπευθυνη δηλωση ν.1599-86 νο 1 (για γυναίκες) (1)